Potrzebuję pomocy

Potrzebujesz wolontariusza?

zobacz szczegóły:

WOLOTNTARIAT DOMOWY

centrumwolontariatu@caritaspoznan.pl

Tutaj działamy

INDYWIDUALNY WOLONTARIAT CARITAS

KOORDYNATOR:

Karolina Dragan
email: dragan@caritaspoznan.pl
tel: 885 403 002

 

Misja

Indywidualny Wolontariat Caritas działa od 2018r., powstał z myślą o niezrzeszonych wolontariuszach, działających na rzecz Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Misją IWC jest niesienie pomocy osobom potrzebującym na różnych płaszczyznach oraz realizacji celów wyznaczonych przez wolontariuszy. Do swojej działalności wolontariat indywidualny może zaliczyć:

  • opiekę w specjalistycznych placówkach,
  • towarzyszenie i rozmowę w środowiskach domowych,
  • działalność akcyjną,
  • edukację,
  • oraz rozwój i promocję  wolontariatu.

 

Statystyki:

ponad 1400działających wolontariuszy
1500 potrzebujących otrzymujących wsparcie wolontariuszy

 

Poznaj obszary
Indywidualnego Wolontariatu Caritas:

Wolontariat w placówkach

Wolontariat senioralny

E-wolontariat

Korepetycje dla dzieci

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.