Korepetycje dla dzieci

Lider wolontariatu – Krzysztof Tomiak
tel.: 698 021 774; email: tomiak@caritaspoznan.pl

Bezpłatna pomoc w nauce skierowana jest do uczniów z rodzin, których nie stać na zapewnienie swoim dzieciom płatnych korepetycji. Wolontariusze pomagają w odrobieniu lekcji, nadrobieniu zaległości, przygotowaniu do sprawdzianu bądź testu uczniów szkół podstawowych. W szczególnych przypadkach pomocą objęci bywają również uczniowie szkół średnich.
W zależności od warunków ucznia i możliwości wolontariusza korepetycje mogą odbywać się w środowisku domowym ucznia, w domu wolontariusza lub online (wyłącznie na zabezpieczonym koncie wskazanym przez Caritas) w zakresie jednej godziny w tygodniu, w wyjątkowych sytuacjach – dwóch godzin w tygodniu. Wolontariusz otrzymuje pod swoją opiekę konkretnego ucznia dobranego pod kątem jego potrzeb i deklarowanej przez wolontariusza pomocy.

Ze względu na specyfikę tej formy wolontariatu zapraszamy do współpracy osoby pełnoletnie o dużej cierpliwości i empatii, dojrzałe emocjonalnie; mile widziane jest przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne. Zadaniem wolontariusza bowiem jest nie tylko bezpośrednia pomoc w nauce dziecka ale również towarzyszenie mu w trudnościach i motywowanie do nauki. Wolontariusz-korepetytor poprzez swoją obecność i wsparcie staje się mentorem dla dziecka i jego rodziny.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.