Potrzebuję pomocy

Potrzebujesz wolontariusza?

zobacz szczegóły:

WOLOTNTARIAT DOMOWY

centrumwolontariatu@caritaspoznan.pl

Wolontariat senioralny

Koordynatorzy:
Alicja Przybysławska tel. 667 779 866, przybyslawska@caritaspoznan.pl (seniorzy)
Maria Jurgielewicz tel. 783 858 290, jurgielewicz@caritaspoznan.pl (wolontariusze)

Wolontariat senioralny realizowany jest w ramach Projektu “Korpus Wsparcia Seniorów”, jego celem jest zaspokojenie potrzeb osób starszych takich jak:

 • kontakt z drugim człowiekiem,
 • poczucie bezpieczeństwa i przynależności,
 • tworzenie więzi,
 • pomoc w codziennym funkcjonowaniu,
 • przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu  społecznemu.

Wolontariusze towarzyszą  osobom starszym we wspólnym spędzaniu czasu, rozmowie, spacerach, wspieraniu w codziennych czynnościach.

Do zadań wolontariusza należy m.in.:

 • odwiedzanie podopiecznego,
 • rozmowa,
 • towarzyszenie podczas spaceru lub wizyty u lekarza,
 • pomoc w zrobieniu zakupów.

Co zrobić, aby pomagać?

 • Zgłoś się przez formularz na naszej stronie
 • Przyjdź na spotkanie rekrutacyjne.
 • Podpisz porozumienie, które zagwarantuje Ci ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
 • Przejdź szkolenie instruktażowe.
 • Pomagaj!

PODOPIECZNYMI wolontariuszy senioralnych są osoby starsze (powyżej 65 roku życia) często bardzo samotne i niesamodzielne, mieszkające na terenie Poznania.

Co zrobić, aby otrzymać pomoc?

 • Zgłosić się telefonicznie – tel. 61 87 81 726 (MOPR w Poznaniu) lub tel. 22 505 11 11 (ogólnopolska infolinia).
 • Poczekać na wizytę pracownika socjalnego MOPR, który przeprowadzi weryfikację zgłoszenia.
 • Po zakwalifikowaniu przez MOPR poczekać na spotkanie z pracownikiem Caritas w celu omówienia warunków pomocy oraz podpisania porozumienia.

Zadanie zapewnienia wsparcia społecznego oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach modułu I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok dofinansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa, przyznanej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Kwota dofinansowania: 73352,00 zł.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania. Kwota dofinansowania: 56419,00 zł.

#poznanwspiera

Pliki do pobrania:

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.